Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Ugdymo planai
Pamokų laikas
Pamokų tvarkaraščiai
Neformalus ugdymas
Renginiai
Pagalba mokiniams
Ugdymas karjerai
Pamokų tvarkaraščiai

LAVINAMOSIOS KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 
                       PRADINĖS KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS  
                       SĮU KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 
                       TVARKARAŠTIS 2017 - 2018 M. M.