Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Ugdymo planai
Pamokų laikas
Pamokų tvarkaraščiai
Neformalus ugdymas
Renginiai
Pagalba mokiniams
Ugdymas karjerai
Ugdymas

 

Programos:

Pradinio ugdymo individualizuota programa (kodas 107001004)

Pagrindinio ugdymo individualizuota programa (kodas 207001004)

Socialinių  įgūdžių ugdymo programa (kodas 307001004)