Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Veiklos dokumentai
Metodinė veikla
Darbo užmokestis
Finansinės ataskaitos
Viešieji pirkimai
Veikla

Žagarės specialiosios mokyklos tarybos planas 2018-2019 m.m. darbo planas

Žagarės specialiosios mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m.m. darbo planas

 Žagarės speciaiosios mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2017-2018 m.m. darbo planas


Žagarės specialiosios mokyklos tarybos 2017-2018 m.m. darbo planas