Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Veiklos dokumentai
Metodinė veikla
Darbo užmokestis
Finansinės ataskaitos
Viešieji pirkimai
Veikla

 Žagarės speciaiosios mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2017-2018 m.m. darbo planas

Žagarės specialiosios mokyklos Mokyklos tarybos 2017-2018 m.m. darbo planas