Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Administracija
Pedagogai
Mokiniai
Savivalda
Pedagogai