Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Administracija
Pedagogai
Mokiniai
Savivalda
Pedagogai

 

Vardas, pavardė

 

Išsilavinimas

 

Kvalifikacinė kategorija

 

Darbo stažas (m.)

 

Dalykas

Sniegutė Kukanauskienė

Aukštasis

Vyr. technologijų mokytoja

31

Technologijos (mityba, tekstilė)

Rita Bagdanovienė

Aukštasis

Vyresnysis specialusis pedagogas

36

Matematika, ekonomika, gamta ir žmogus, biologija, auklėtoja

Onutė Tikniuvienė

Aukštasis

Vyresn. specialusis pedagogas

24

Lavinamoji klasė, auklėtoja

Daiva Kigienė

Aukštasis

Vyresn. specialusis pedagogas

19

Lietuvių klb., auklėtoja

Jelena Ramašauskienė

Aukštasis

Vyresn. specialusis pedagogas

31

Keramika, dailė

Aušra Pavelkienė

Aukštasis

Meodininkė pedagogas

24

Kūno kultūra, auklėtoja

Rimantas Aukselis

Aukštesnysis

Mokytojas (technologijų)

31

IKT, muzika, auklėtojas.

Marinė Vaitekūnienė

Aukštasis

Socialinis pedagogas

10

Socialinis pedagogas

Svaja Meškienė

Aukštasis

Vyresn. specialusis pedagogas (auklėtoja)

28

Pradinės klasės, anglų klb.

Rasa Meižytė

Aukštasis

Vyresn. specialusis pedagogas

30

Socialinių įgūdžių ugdymo klasė, kalbos komunikacijų lavinimas

Vaidotas Karečka

Aukštesnysis

Mokytojas (technologijų)

35

Namų ūkio darbai, auklėtojas

Vilija Liepa

Aukštasis

Vyresn. specialusis pedagogas

30

Geografija, lietuvių kalba, auklėtoja

Konstantinas Mitrikas

Aukštasis

Mokytojas

20

Tikyba, istorija, pilietiškumo pagrindai