Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Pavėžėjimas
Maitinimas
Aprūpinimas
Apgyvendinimas
Dienos centras
Dienos centras

   Nuo 2017 metų spalio mėnesio Žagarės specialiosios mokyklos dienos užimtumo centras praplėtė savo veiklą. Šiuo metu centrą lanko 20 klientų. Centro lankytojams suteiktos galimybės tobulinti esamus įgūdžius ir įgyti naujus per meninę-muzikinę veiklą, dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose: keramikos darbai, sportinė veikla, mokymasis dirbti kompiuteriu. Organizuojamos išvykos.Veiklos akimirkos. 


Dienos centro relaksacijos kambarys


Dalyvaujame miesto bendruomenės renginiuose

Dienos užimtumo centro veiklos programa 2018-2019 m.m.

Dienos užimtumo centro veiklos programa 2017-2018 m.m.


Joniškio r. Žagarės specialiosios mokyklos Dienos centro nuostatai 

Dienos užimtumo centro veiklos programa 2016 – 2017 m.
 
Dienos užimtumo centro veiklos programa 2015 – 2016 m.   

 

Žagarės specialiosios mokyklos dienos užimtumo centro organizacinės struktūros schema

 

Žagarės specialiosios mokyklos dienos užimtumo centro valdymo struktūros schema

 

_________________________

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

DIENOS UŽIMTUMO CENTRAS

Veiklos programa

2014-2015 metai

TIKSLAS

   Klientų gyvenimo kokybės gerinimas, garantuojant psichikos ir fizinės sveikatos priežiūrą, prasmingą veiklą, teikiančią teigiamų emocijų ir dvasinį pasitenkinimą, skatinančią savarankiškumą, didinančią socialinį veiklumą.

 

UŽDAVINIAI       1.Palaikyti ir skatinti higieninius, savarankiškumo įgūdžius;

2.Skatinti socialinį aktyvumą dalyvaujant darbinėje, meninėje, kultūrinėje bei edukacinėje veikloje;

3.Stiprinti klientų fizinę  sveikatą;

 

PRIEMONĖS TIKSLUI PASIEKTI

1.      Organizuoti individualų socialinį darbą, atsižvelgiant į dienos užimtumo centro klientų poreikius, gebėjimus, psichinę ir fizinę būklę;

2.      Organizuoti įvairių rūšių socialinę veiklą. 

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS

I. Individualus socialinis darbas orientuotas į tiesioginę pagalbą klientui, t.y. tiesioginį kontaktą.

                             II. Užimtumo bei darbinės veiklos organizavimas.

VEIKLOS PLANAS 

Veiklos būdai, temos

Tikslas

 

Priemonės/vieta

 

Terminai, periodiškumas

Atsakingas asmuo

1

2

3

4

5

 

1. Sveikatos priežiūra

 

Stiprinti fizinę ir psichikos sveikatą, lavinti ir atkurti judėjimo funkcijas

 

 

 

 

 

 

1.1 Arbatos/sulčių gėrimo valandėlės

Ekologiškų  augalų arbatos, sulčių ruošimas iš šviežių vaisių ir daržovių

Kiekvieną dieną

 

Soc.darbuotojų komanda

1.2 Savitvarkos valandėlės

 

Slaugos ir higienos priemonės

Kiekvieną dieną

 

Soc.darbuotojų padėjėjos

1.3 Bendrieji fiziniai pratimai, sportiniai žaidimai

Įvairus sporto inventorius, spec. priemonės (masažuokliai)

 

3 kartus per savaitę

Soc.darbuotojų komanda

 

2. Darbinė veikla

 

Smulkiosios motorikos lavinimas ir aktyvinimas, bendradarbiavimo skatinimas, savarankiškumo palaikymas  ir atkūrimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gamtinių medžiagų rinkimas ir džiovinimas

 

Žagarės parko ir šalia mokyklos esantys augalai. Popierinės dėžutės, maišeliai

Rugsėjo-spalio mėn.

Soc.darbuotojų komanda

 

 

2.2 Dėlionių, kaladėlių dėliojimas

Didaktinės priemonės: paveikslėliai – dėlionės, kaladėlės dėlionės

Pagal poreikį

Soc.darbuotojų komanda

 

2.3 Higienos įgūdžių palaikymas  ir atkūrimas

„Prie pietų stalo“

Valgykla, staltiesės, servetėlės, indai, stalo įrankiai, maistas

Kiekvieną dieną

Soc.darbuot.padėjėjos V.Galkauskienė, L.Šniukienė, D.Stasytienė

2.4 Higienos įgūdžių palaikymas  ir atkūrimas

„Aš noriu būti švarus ir tvarkingas “

Prausykla, higienos priemonės (muilas, prausiklis), rankšluosčiai, šukos

Kiekvieną dieną

Soc.darbuot.padėjėjaD.Kavaliauskienė

 

3. Socialinių įgūdžių ugdymas per kūrybiškumą

 

 

Sveikatos  stiprinimas skatinant teigiamus pojūčius ir patyrimą. Smulkiosios motorikos lavinimas

 

 

 

3.1 Keramikos darbai

(molio lipdymas)

Molis, lentelės, lakas, dažai

 Du kartus per savaitę

Užimtumo pedagogė J.Ramašauskienė

3.2 Dailės terapija

(piešimas, atvirukų gaminimas)

Guašas, akvarelė, klijai, spalvotas popierius, piešimo lapai, plastilinas

Nuolat

Soc. darbuotojos,

užimtumo pedagogė J.Ramašauskienė

3.3 Muzikos terapija

(muzikos klausymas, šokis, dainavimas)

Muzikinis grotuvas, spalvoti šviestuvai, relaksacinė lempa

Pagal poreikį

Soc. darbuotojos

 

4. Kultūrinė veikla

 

Aktyvinti dalyvauti veikloje, skatinti tarpusavio bendravimą

 

 

 

4.1 Dalyvavimas renginyje „Dėdė Rudenėlis atkeliavo “

Piešinių, atvirukų iš gamtinių medžiagų gaminimas. Dabų paroda

2014 m. spalio mėn.

Vyr.soc.darbuot. M.Vaitekūnienė

4.2 Dalyvavimas projekte „Beždžioniukų diskoteka“

Muzikinis grotuvas, mikrofonai

2014 m. lapkričio mėn.

Soc. darbuotojos

4.3 „Atvirų durų diena“ (Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena)

Pakvietimai, dovanėlės-darbeliai

2014 m.  gruodžio mėn.

Vyr.soc.darbuot. M.Vaitekūnienė

4.4 Darbų paroda

 

Piešiniai, atvirukai, dirbiniai iš gamtinių priemonių, darbeliai iš molio. Dienos užimtumo centras, Žagarės miesto biblioteka, Žagarės kultūros centras

Kartą per pusmetį

Užimtumo pedagogė J.Ramašauskienė

4.5 Dalyvavimas renginyje „Kalėdinė eglutė“

Kaukės, naujametiniai papuošalai

2014 m.  gruodžio mėn.

Vyr.soc.darbuot. M.Vaitekūnienė,

Užimtumo pedagogė J.Ramašauskienė

4.6 Renginys „Užgavėnių linksmybės“

 

 

 

 

 

 

 

Kaukės, vaišės

2015 m. kovo mėn.

Užimtumo pedagogė J.Ramašauskienė

4.7 Popietė „Šv. Velykų belaukiant“

Margučiai, sveikinimo atvirukai

2015 m. balandžio mėn.

Soc.darbuotojų komanda

4.8 Dalyvavimas teatro festivalio „Svečiuose pas bitę  Mają“ darbelių parodoje-mugėje“

Pačių gaminti darbeliai, suvenyrai

2015 m. balandžio mėn.

Soc.darbuotojų komanda

 

5. Laisvalaikis

 

Keisti aplinką, stiprinti tarpasmeninį bendravimą, suteikti teigiamų emocijų

 

 

 

 

 

 

5.1 Išvykos į gamtą

Žagarės parkas, pušynas, Žvelgaičio kalnas, Vyšnių sodas

Kartą per mėnesį

Soc.darbuotojų komanda

5.2 Popietė „Muzikinė karuselė“

Muzikos priemonės, vaišės.

SUK, Lavinamoji klasė

Kartą per pusmetį

Soc.darbuotojų komanda

5.3 Dienos centro klientų gimtadienių šventimas

Arbata, pačių gamintos dovanėlės, atvirukai

Kartą per metus

Soc.darbuotojų komanda

 

5.4 „Draugystės popietės“, susitikimai su Žagarės socialinių paslaugų centru

Muzikos priemonės, vaišės.

 

Kartą per tris mėnesius

Soc.darbuotojų komanda

 

 

6. Socialinis darbas su tėvais

 

 

 

Palaikyti ryšius su klientų tėvais, artimaisiais, skatinti bendravimą ir tarpusavio pagalba

 

 

 

6.1 Tėvų informavimas raštu, žodžiu

Dienos užimtumo centras

Kartą per mėn.

Soc.darbuotojų komanda

 

6.2 Susitikimai su tėvais

Dienos užimtumo centras

Kartą per pusmetį

Soc.darbuotojų komanda

 

6.3 Paramos-labdaros teikimas

Rūbai, avalinė, higienos priemonės

Pagal poreikį

Vyresnioji soc.darbuotoja M.Vaitekūnienė