Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Istorija
Vizija, misija, vertybės
Mokyklos ryšiai
Pasiekimai
Projektai
Parama
Projektai

2015-2016-2017-2018 MOKSLO METAIS VYKDYTI IR VYKDOMI PROJEKTAI
2015-2016-2017 mokslo metais vykdyti ir vykdomi projektai