Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Istorija
Vizija, misija, vertybės
Mokyklos ryšiai
Pasiekimai
Projektai
Parama
Mokyklos ryšiai

 

 

Joniškio rajono savivaldybė (Livonijos g. 4, Joniškis) - steigėjo funkcijos;
 

Joniškio rajono pagrindinės ir vidurinės mokyklos (Joniškio rajonas) - specialiojo ugdymo rajone problemų sprendimas, tęstinio ugdymo klausimai, darbo patirties refleksija, bendri saviraiškos renginiai; 

 Joniškio rajono savivaldybės administracija (Livonijos g. 4, Joniškis) - mokinių pavėžėjimas, socialinė parama, vaiko teisių apsaugos klausimai;

 Joniškio rajono seniūnijos (Joniškio rajonas) -mokinių priežiūra ir aprūpinimas namuose, lankomumas; 

Dabikinės SM, Šiaulių „Ringuvos“ SM, Linkuvos SM, Gruzdžių soc. centras (Šiaulių regionas) - patirties refleksija, metodinis darbas, mokinių saviraiškos renginiai;

 

 Žagarės miesto seniūnija, kultūros centras, regioninis parkas, girininkija (Žagarė) - talkos, akcijos, koncertai, parodos;

 UAB „OMNITEL“ (Šiauliai) - Parama mokyklai, dovanėlės mokiniams, bendradarbiavimas ieškant rėmėjų, bendra sportinė veikla;

  Lielplatonės, Berzupės, Rubos specialiosios mokyklos - 

(

Latvijos Respublika) - administracijos, mokytojų darbo patirties refleksija, abipusiai vizitai.

Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" - bendradarbiavimas popamokinėjė mokinių veikloje.