Prisijungti, Interneto pajamų pagrindus

Interneto pajamų pagrindai. Interneto bankas - Swedbank

Turinys

  KD Teisės aktų nustatyta tvarka vienetai turi teisę perkainoti turtą ir įsipareigojimus.

  interneto pajamų pagrindai

  Jei toks turto ir įsipareigojimų perkainojimas yra atliktas turto perkainojimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, tai turto ir įsipareigojimų vertės padidėjimas priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms, o sumažėjimas — neleidžiamiems atskaitymams. Šios nuostatos netaikomos pajamoms, susidariusioms perskaičiuojant balanse apskaitomus užsienio valiuta denominuotus straipsnius.

  interneto pajamų pagrindai

  Todėl apskaitoje įregistruotos turto vertės pokyčių sumos pajamos ar sąnaudos, susidariusios dėl turto perkainojimo įvertinimo tikrąja verte ir dėl teigiamos ar neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakosapskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, vadovaujantis PMĮ 12 str. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyti turto ir verslo vertinimo principai, vertės nustatymo metodai bei jų taikymas konkrečioms turtinių santykių sritims, turto ir verslo vertinimo būdai, turto ir verslo vertintojų veikos pagrindai, teisės, pareigos bei atsakomybė.

  interneto pajamų pagrindai

  Teisės aktai.