Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Naujienos


    

       Lapkričio 17 d. 11 val. Žagarės specialiojoje mokykloje vyks visuotinis mokinių tėvų susirinkimas.     
Spalio 12 d. vyko susitikimas su Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviru Jaunimo Centru. Susitikimo metu šokome, žaidėme vaidybinius žaidimus, vyko foto sesija.

 
   Spalio 9 dieną mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai lankėsi Tyrelio pelkėje. Grožėjosi rudens spalvomis, grybų įvairove, stebėjo paukščius, žvėrelių pėdsakus.  Nuotraukas žiūrėti galerijoje. Žagarės specialiosios mokyklos mokiniai rugsėjo 27 d. dalyvavo 4-ame solidarumo bėgime.  
 Ka
žkas pabeldė į duris,
 

Kažkas miegot neleidžia... 
Atmerkęs nuostaboj akis 

Matai rugsėjo veidą...  

                                                                   

Visus kviečiame į Mokslo ir Žinių šventę, kuri įvyks rugsėjo 4 dieną (pirmadienį) 10 val. Žagarės specialiojoje mokykloje.

 
KONKURSAS ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS

   Joniškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms. Atranka vyks 2017 m. rugpjūčio 30 d. Konkurso sąlygos.

 
ATRANKA MOKYKLOS RAŠTVEDĖS PAREIGOMS

    Žagarės specialioji mokykla skelbia atranką mokyklos raštvedės pareigoms. Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2017 m. birželio 30 d.  Atrankos sąlygos.  

AR TU PLAUKI?

   Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, siekdamas atkreipti dėmesį į skaudžią skęstamumo problemą, kartu su Lietuvos plaukimo federacija, LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos savivaldybių asociacija jau antrus metus iš eilės inicijuoja akciją „Ar tu plauki?“. 
   Akcija skirta padėti vaikams į(si)vertinti savo plaukimo gebėjimus ir, padedant treneriui, suprasti, koks yra jų mokėjimo plaukti lygis.
      Šiais metais akcijoje dalyvauja ir mūsų mokykla. Gegužės 16 dieną, grupė mokyklos moksleivių buvo išvykę į Mažeikius, į SPA "Saurida" baseiną. Su trenerės pagalba vaikai mokėsi pagrindinių plaukimo pratimų, žaidė įvairius vandens žaidimus, mėgavosi vandens teikiamais malonumais.  
Nuotraukas žiūrėti.


„SVEIKI, LINKSMI, KŪRYBINGI
 

     2017 metų gegužės 18 dieną Žagarės specialiojoje mokykloje vyko tarptautinis vaikų sąskrydis „Sveiki, linksmi, kūrybingi“. Sąskrydis vienija rajono, šalies, užsienio specialiųjų ugdymo įstaigų, socializacijos centrų vaikus, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius ir besidominčius sportine veikla. Skatina vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą, užtikrina lygias galimybes aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje bei sudaro sąlygas socialinės atskirties mažinimui. 
       Šiais metais sąskrydyje dalyvavo Kuršėnų Pavenčių pagrindinė mokykla, Šiaulių ,,Ringuvos" specialioji mokykla, Žagarės socialinių paslaugų centro dvi komandos ir trys Latvijos respublikos mokyklos: Lielplatonės specialioji mokykla, Berzupės specialioji mokykla ir Rubos specialioji mokykla. 
          Mokyklų komandos dalyvavo įvairiose veiklose, kurios suteikė galimybę atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, bendradarbiavimui bei išbandyti jėgas sportinėse varžybose. 
          Projektą ruošė ir organizavo mokytojos A.Pavelkienė, S.Kukanauskienė ir R.Bagdanovienė, o įgyvendinti padėjo visa mokyklos bendruomenė. Sąskrydžio dalyviams buvo paruoštos 5 stotelės: Taiklioji ranka (mokytoja V.Liepa), Kaliausėlė (socialinė pedagogė M.Vaitekūnienė), Dailės studija (mokytoja R.Meižytė)), Batikos studija (mokytoja O.Tikniuvienė} bei Molynė (mokytoja J.Ramašauskienė). Dalyviai turėjo kelionės pasus ir dalyvaudami aplankė kiekvieną stotelę, dalyvavo kliūčių ruože - atliko įvairias užduotis.
           Laimėjo draugystė. Visoms sąskrydyje dalyvavusioms mokykloms įteiktos padėkos už aktyvų dalyvavimą ir šakočiai.                                 
           Puiki nuotaika, saulėta diena džiugino sąskrydžio dalyvius. 
Nuotraukas žiūrėti galerijoje.

_______________________________________________________________________________________________

„Būkime kartu” 

 
Gegužės 17 dieną dalyvavome Latvijos respublikos Berzupės specialiosios mokyklos organizuotame renginyje „Būkime kartu”. Renginio metu mokiniai atliko įvairias užduotis, žaidė futbolą, dalyvavo piknike.
Nuotraukas žiūrėti galerijoje.

__________________________________________________________________________

   

Gegužės 5 d. penktokas Mantas Martinaitis ir mokytoja V. Liepa dalyvavo mažųjų gamtos bičiulių konferencijoje „Aš ir mano aplinka”, kuri vyko Žagarės regioninio parko gamtos mokykloje. Mantas skaitė skaidrinį pranešimą „Žvelgaičio piliakalnis”, kurį jam padėjo paruošti mokytoja V. Liepa.

  Visiems konferencijos dalyviams buvo įteikti padėkos raštai. Po to visi vaišinosi žolelių arbata ir saldumynais. Nuotraukas žiūrėti galerijoje.

     


Atvelykio šventė - mugė ,,Angelų vaikai – su meile Jums“

   Balandžio 23 dieną mūsų mokyklos mokiniai su mokytojomis Sniegute Kukanauskiene ir Jelena Ramašauskiene dalyvavo Vilniaus mokytojų namų kiemelyje organizuojamame Atvelykio renginyje – mugėje "Angelų vaikai - su meile Jums". Mokiniai kartu su mokytojomis per pamokas gamino įvairius rankdarbius, kuriuos pardavinėjo mugėje. Savo rankdarbius mugėje pristatė ir Dienos užimtumo klientai. Nuotraukas žiūrėti galerijoje

ddd

                                                      

 

                                                     

                                                     Projektas „Šv. Velykos mano širdyje“

                                                                       Balandžio 3 – 7 d.

 

Eil. Nr.

 

 

Data

 

Priemonė, veiklos funkcija

 

Atsakingas

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

  

3.

 

 

4.

 

 

Balandžio 3 – 4 d.

 

 

 

 

 

 

 


Balandžio 5 d.

 

 


Balandžio 6 d.

 

 

Balandžio 6 d.

 Velykų tradicijos šiuolaikiniame gyvenime

   Grupėse atariami Šv. Velykų papročiai ir tradicijos.

   Išpūstų kiaušinių marginimas.

   „Pražydo velykinis medis“ bendrabučio kieme.

 

 

„Kūrybinės dirbtuvės“

   Kiaušinių marginimas vašku.

 

 

Išvyka į Vabalų viešbutį

 

 

 Integruota lietuvių kalbos ir biologijos pamoka „Pavasaris ant paukščio sparnų“

 

D. Kigienė

R. Aukselis 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kigienė

J. Ramašauskienė

 


D. Kigienė

R. Meižytė

 

R. Bagdanovienė

D. Kigienė

Nuotraukas žiūrėti galerijoje.

  

ddd

  
Žagarės specialiosios mokyklos mokiniai ir Dienos užimtumo centro klientai savo kūrybinius darbelius pristatė į rajoninę dailės ir technologijų mokytojų bei mokinių kūrybinių užduočių parodą, kuri vyksta Joniškio rajono švietimo centre. Nuotraukas žiūrėti galerijose.

ddd

   Labai džiaugiamės ir nuoširdų Ačiū tariame mokyklos rėmėjams, kurie nuolat mokinius nudžiugina įvairiomis dovanomis. Štai šį kartą Šiaulių moterų "Lions" klubas mokiniams padovanojo nosies purškalus." Būkite sveiki ir niekada nesirkite" - palinkėjo klubo prezidentė Jolanta Kulakauskienė.


ddd


   

Kovo 20 d. Paminėjome „Pasaulinę Žemės dieną”. Prisiminėme apie mūsų planetos problemas ir kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie jų sprendimo.

 

Šokome  šokį Žemei, tuo prisidėdami prie akcijos „Šokis Žemei”.

 Po pamokų dalyvavome orientacinėse varžybose „Lobio ieškojimas” su Žagarės regioninio parko vyr. specialiste V. Paulauskiene ir savanoriais.


ddd
 

d Žagarės specialiosios mokyklos mokiniai kovo 20-24 dienomis dalyvaus „Vaikų linijos“ inicijuojamoje akcijoje „Veiksmo savaitė be patyčių“. Visos savaitės eigoje bus organizuojamos veiklos, kurių tikslas – keisti nuostatas į patyčias, siekiant išgyvendinti smurto apraiškas mokykloje.

 

 

            d Kovo 20 dieną 11 val. vyks užsiėmimas skirtas „Pasaulinei žemės dienai“, 12 val. šoksime bendrą šokį žemei su įvairiuose pasaulio kampeliuose šokančiais žmonėmis.

 

ddd

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE

   Mūsų mokyklos dešimtokai lankėsi Joniškio žemės ūkio mokyklos organizuotoje atvirų durų dienoje. Mokiniai susipažino su siūlomomis specialybėmis, apžiūrėjo mokymosi bazę, bendrabutį.  Nuotraukas žiūrėti galerijoje.

 
 ddd
GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS


   Minint 27-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios metines, mūsų mokykla taip pat prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“. Šios iniciatyvos tikslas stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe bei kartu pasidžiaugti valstybės švente.

ddd 


KŪRYBA IŠ MANO RANKŲ - KAZIUKO MUGĖ

  

 

   Kovo 3 diena buvo įsiminta daugeliui mokyklos mokinių, dalyvavusių kultūrinės, kūrybinės, praktinės veiklos dienoje "Kūryba iš mano rankų - Kaziuko mugė".

   Šios dienos veiklos tikslas - skiepyti meilę ir pagarbą liaudies amatams bei formuoti mokinių komunikacines ir kultūrines kompetencijas. Mokiniai buvo supažindinami su amatais: keramika, medžio darbais, popieriaus dirbiniais, kepiniais. Vyko kūrybinių darbų mokymai, o gauti rezultatai eksponuojami bendroje parodėlėje. Nuotraukas žiūrėti galerijoje.

           

ddd
      Šiandien (2017-02-20) mūsų mokyklą aplankė mokyklos partneriai Šiaulių Rotary klubo "Harmonija" moterys su nuostabia dovana - žaliuzes mokyklos bendrabučio langams. Džiaugiamės, kad turime tokius nuostabius draugus ir nuoširdžiai esame jiems dėkingi už paramą.
֍ ֍ ֍

    

   Kaip ir kasmet, paminėta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.  
   Vasario 15 dieną mokyklos komanda: Rasa Meižytė, Vilija Liepa, Marinė Vaitekūnienė, Daiva Kigienė, Onutė Tikniuvienė dalyvavo žinių turnyre "Šalis, kuri tave užaugino" Žagarės kultūros centre. Svarbiausia dalyvavimas, o ne laimėjimas.
Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.
   Vasario 14 dieną Šiaulių "Ringuvos" specialiojoje mokykloje vyko tradicinės krepšinio testų varžybos, skirtos valstybės atkūrimo dienai pažymėti. Žagarės specialiosios mokyklos komanda laimėjo garbingą III vietą. Trečios vietos laimėtojas tapo ir Arnas Jonauskas susumavus asmeninius rezultatus. Sveikiname komandą gynusią mokyklos garbę.
Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.

 

ddd

PAGALBA MIŠKO GYVENTOJAMS

 

   Žiema - tai ne vien tik linksmybės čiuožinėjant nuo kalnelio, bet ir rūpestis, kaip padėti peržiemoti žvėreliams ir paukšteliams. Todėl sausio 19 dieną lydimi mokytojų mokiniai išskubėjo į mišką pasirūpinti jo gyventojais. Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.

 

ddd 
 

ŽIEMOS ŠVENTĖ

 

   Įsibėgėjusi žiemužė, tarsi risdamasi nuo kalniuko, dosniai pažėrė sniego ir kartu atnešė žiemos džiaugsmus ir pramogas. Sausio 17 dieną ir Žagarės specialiosios mokyklos mokiniai susirinko į tradicinę žiemos šventę. Nuostabus oras, puiki nuotaika, malonūs įspūdžiai! O ko daugiau reikia? Nuotraukas žiūrėkite galerijoje.

 

 

ddd 

SAUSIO 13 - OJI   -   LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

 

 

 

 

   Sausio 13 – oji – Laisvės gynėjų diena. Iki skausmo artima ir brangi. Iki skausmo tamsi ir šviesi…

Tautos istorija neperrašoma. Skaudūs puslapiai iš jos neišplėšiami. Esame ant Rytų ir Vakarų tako, nuolat tempiamo svetimojo. Todėl minėdami Laisvės gynėjų dieną, ją išplečiame ir giliname, nes nėra namo be pamatų, medžio – be šaknų, tautos – be istorijos. Mokyklos mokiniai ankstų Sausio 13-osios rytą visuose mokyklos languose uždegė žvakutes ir susirinko į mokyklos informacinių technologijų kabinetą, kuriame vyko pilietiškumo pamoka. Mokytojas Konstantinas Mitrikas priminė mokiniams apie kraupios nakties įvykius, žmonių išgyvenimus. Mokytoja Jelena Ramašauskienė per dailės pamoką kartu su mokiniais pagamino stilizuotą Lietuvos žemėlapį, kuriame pažymėjo savo mokyklą ir Vilniaus televizijos bokštą. Technologijų mokytoja Sniegutė Kukanauskienė su 10 klasės mokiniais paruošė puokšteles su Lietuvos vėliava. Informacinių technologijų mokytojas Rimantas Aukselis parodė mokiniams kino filmą. Po jo visa mokyklos bendruomenė uždegė atminimo žvakutes ir padėjo puokštes prie miestelio paminklo Laisvės gynėjams. Visus pagerbė tylos minute. Nuotraukas žiūrėti galerijoje.